To nye artikler

To nye artikler

Jeg har skrevet to intervjuer med komponisten Jøran Rudi. Tretti år i elektronisk kunst er publisert i tidskriftet Ballade, og er et tilbakeblikk på blant annet politisk aktivisme, komposisjon, og institusjonsbygging. Når lyd tas fra hverandre går videre inn i den politiske og kunstneriske tenkningen. Dette intervjuet finner du i tidsskriftet Lydskrift nr. 1 2014.