Klank

Elektronisk musikk.
7” vinyl utgitt i august 2011.

På brikkevevde bånd fra vikingtiden finner vi den klassiske meanderborden løpende hund. En rekke sammenhengende åpne spiraler danner et uendelig, bølgelignende mønster og fremstår som en labyrint i lineær form. På samme måte dras de ulike klanglige trådene i Klank gjennom analoge, elektroniske lydkretser og danner en labyrint av repeterende klanglige spiraler lagt ut i tid.

I den klassiske meanderborden løpende hund, danner en rekke sammenhengende åpne spiraler et uendelig, bølgelignende mønster.

Disse klangtrådene dras gjennom filtre som deretter dreier spekteret, og slik forskyver klangfargen. Klangtrådenes posisjoner gjentar seg etter et visst antall dreiinger. Ved å dreie filtrene individuelt, noen forover og noen bakover, kan man oppnå komplekse auditive mønstre beslektet med mønsteret vi finner i løpende hund. Klangtrådene som løper gjennom klangveven, kan igjen ha ulike klangfarger, og disse trådene danner til sammen en klangsnor. Klangsnorene bindes deretter sammen med en modulerende lydkilde, og vi ender opp med et vevd bånd av lyd.

Ut av denne intense, elektroniske klangveven utkrystalliserer det seg av og til punkter av harmonisk materiale. Men dette forsvinner raskt tilbake inn i en masse av gnissende, høyfrekvent energi. De ulike båndenes tilbakevending følger av de ulike dreiingene, og gir veven en pulserende karakter.

Mikroutgivelsen Klank ble utgitt i august 2011, og er tilgjengelig som 7” vinyl, digital nedlastning og streaming.