Earbitten

Elektronisk musikk.
Urfremført under Ultimafestivalen i 2003. Utgitt i 2006.

Under et datakrasj i 2001 oppdaget videokunstneren Thomas Sivertsen at datamaskinen i studioet til Bergen senter for elektronisk kunst (BEK) begynte å produsere lyd på egen hånd. Lyden var resultatet av motstridende programvare, drivere og maskinvare, og det virket som om datamaskinen spilte av hele minnet som lyd. Lydkunstneren Jørgen Larsson fattet interesse for disse lydene og som følge av det arrangerte BEK et verksted i juni 2003 der komponister og musikere møttes for å utveksle ideer og lage musikk med utgangspunkt i dette opptaket. Dette resulterte i CD-utgivelsen Crashing Happy i 2006.

Lydopptaket var fullt av musikalske mønstre og strukturer. Ikke musikalsk intensjonalitet i vanlig forstand, men allikevel et materiale med en egen karakter. Dette funne digitale lydobjektet inneholdt lydinformasjon som ellers ville blitt sensurert bort. Gjennom å benytte dette fremmede objektet var det kanskje mulig å fri seg fra egne formelle grenser og estetiske preferanser. Lydkilden, som mest sannsynlig var datamaskinen som oversatte sitt eget minne til lyd, var så full av maskinens egne fingeravtrykk at mediet selv kom i forgrunnen, mens den vanlige hyperrealismen som kjennetegner digital lyd ble skjøvet i bakgrunnen. I stedet fikk vi et speilbilde av det digitale systemets egne prosesser.

Lydmaterialet var rikt, men for å oversette dette lydobjektet til musikalske hendelser over tid måtte det noe mer til. Etter utallige gjennomlyttinger klipte jeg ut deler som var spesielt musikalsk interessante; deler som hadde spesielt pregnant informasjon. Deretter ble lydklippene dekonstruert helt ned til de minste musikalske bestanddelene, slik at de deretter kunne bygges opp på nytt gjennom et dataprogram. Nå hadde jeg fleksible modeller der jeg kunne forandre alle parameterne i lyden, men samtidig beholde den opprinnelige karakteren. Med dette utgangspunktet ble de ulike delene av Earbitten komponert. Ear Bitten var forøvrig også navnet på debutalbumet til det australske industribandet Severed Heads.

Earbitten ble urfremført 8. Oktober 2003 under Ultimafestivalen i forbindelse med Notams 10-års jubileumskonsert på Parkteatret i Oslo. Earbitten ble også fremført 7. juni 2004 på Synthése (International Festival of electronic music and sonic art, Bourges, Frankrike) samt i forbindelse med åpningen av Norges Musikkhøgskoles nybygg 23. januar 2007.

Dobbelt-CDen Crashing Happy ble utgitt av BEK i 2006 og bestod av en samling komposisjoner basert på lydmaterialet fra datakrasjet. Musikken var komponert av: Øyvind Brandtsegg, Espen Sommer Eide, Asbjørn Blokkum Flø, Ulf Knudsen, Jørgen Larsson, Francisco López og Thorolf Thuestad.Crashing Happy plateomslag, grafisk utforming av Petri Henriksson.