Lydobjekter

Lydobjekter

Jeg jobber med en ny serie fysiske lydobjekter. I disse verkene er lydens materialitet utgangspunktet for en undersøkelse av både materialenes klangmuligheter og deres meningsbærende egenskaper. Her reflekteres det rundt forholdet mellom kunst, teknologi, fysikk og materialitetens iboende historie.