Lydobjekt på Nasjonalmuseet – Arkitektur

Lydobjekt på Nasjonalmuseet – Arkitektur

Lydobjektet Arbeidsrommet vil bli vist på Nasjonalmuseet – Arkitektur, i perioden 8. April til 10. Mai 2013. Arkitekturmodell i målestokk 1:10, analog lydelektronikk.