Ergan

Lydinstallasjon.
Høyttalere og elektronikk.
Lyd fra Ergan i Bud, arbeid under utvikling, 2020-

Lyden av Ergan Kystfort som klanglig og historisk fenomen var utgangspunktet for mitt opphold i Bud under Møre og Romsdal kunstsenters prosjektuke i september 2020. Ergan kystfort ble etablert av tyske tropper fra 1941 til 1945 som en del av Atlanterhavsvollen, det tyske forsvarsverket som strakk seg fra Frankrike i sør til Finland i nord. Det tunge manuelle arbeidet i forbindelse med byggingen av Ergan Kystfort ble utført av polske og sovjetiske krigsfanger.

Ergan Kystfort er et resultat av historiske prosesser, men det er også et komplekst lydfenomen. Under prosjektuken jobbet jeg med omgivelseslyder gjennom feltopptak av naturfenomener fra Bud, men også menneskeskapte lydrom i form av den spesifikke akustikken til Ergan Kystfort.

Området har mange komplekse akustiske rom, blant annet en stor vanntank i fjellet langt under bakken. Denne akustikken ble kartlagt gjennom akustiske målinger. På denne måten er det mulig å kartlegge et roms akustiske avtrykk på samme måten som man kan gjøre et avtrykk av et tredimensjonal objekt. Dette lydmateriale undersøkes videre under utformingen av det ferdige verket. Med disse teknikkene vil lydens akustiske og historiske perspektiver undersøkes i det endelige verket. I etterkant av oppholdet arbeidet jeg to uker i Atelier Nords studio i Oslo i forbindelse med etterarbeidet av materialet fra Bud.

Jeg arbeider nå med å videreutvikle materialet til en lydinstallasjon. Gjennom undersøkelser av store mengder lydopptak og akustiske data fra Ergan Kystfort i Bud belyses både lydenes klangmuligheter og deres meningsbærende egenskaper. Disse lydene har på den ene siden en historisk og konseptuell side og på den andre siden skjuler de uhørte klanger.

Prosjektet er støttet av Møre og Romsdal kunstsenter.

Ergan er et arbeid under utvikling.


Takk til Atelier Nord, Haraldr Bjellvåg, Bud Kystmuseum, Notam, Romsdalsmuseet, Madeleine Park og Møre og Romsdal kunstsenter.


Mer om Ergan:
Sjaastad Hagen, Rigmor 2020. Fanger lyden av bunkerne i Bud.


Skisser av Ergan lydinstallasjon. 3D modeller: Asbjørn Blokkum Flø.


Detalj fra Ergan Kystfort. 3D modeller: Asbjørn Blokkum Flø.


Opptak av impulsresponser. Foto: Asbjørn Blokkum Flø.


Opptak av impulsresponser. Foto: Robert Farstad og Sonja Vestad.