Elektrisk regn

Lydinstallasjon.
Høyttalere og elektronikk.
Vist på Atelier Nord, September 2018.

Regn som klanglig og klimatisk fenomen er utgangspunktet for den stedsspesifikke lydinstallasjonen Elektrisk regn. Vann er essensielt for alt liv på jorden, og regn er en sentral del av vannets kretsløp. Regn er et resultat av store klimasystemer, men det er også et komplekst lydfenomen.

Lyden av regn kan virke tilfeldig, men under overflaten finnes det komplekse fenomener; distribusjonen av dråpenes posisjon, størrelse og mengde er noen av de mange elementene som påvirker lyden av regn. I installasjonen Elektrisk regn undersøkes denne klanglige dimensjonen gjennom en stor mengde lydobjekter. Nittiseks individuelt styrte høyttalere fyller gallerirommet på Atelier Nord og omslutter lytteren med et tredimensjonalt og romlig lydfelt. Lydfeltet farges av rommets akustiske egenskaper og forandrer seg etterhvert som man beveger seg gjennom installasjonen. Et spesialskrevet dataprogram justerer regnlydens ulike variabler som dråpestørrelse, mengde og varighet. Dette påvirker hvordan regnlyden oppleves; fra lett yr til tropisk storm.

Med Elektrisk regn fortsetter arbeidet med lyd som meningsbærende kommunikasjon og abstrakt klang fra tidligere installasjoner. Regn er et komplekst fenomen som inngår i klimaprosesser og som selv er med på å forme økosystemer. Regn påvirkes av alt fra solinnstråling, havstrømmer og fjellkjeder til menneskers aktiviteter, og endringer i nedbørsmønstre kan fungere som en indikator på klimatiske endringer. Disse klimatiske prosessene er utgangspunktet for en installasjon som oppleves som en direkte, kroppslig og skulpturell lyderfaring.

Elektrisk regn ble laget med støtte fra Billedkunstnernes Vederlagsfond, Komponistenes Vederlagsfond og Norsk kulturfond.

Utstillingen er produsert av Atelier Nord i samarbeid med Ultimafestivalen og Notam og åpnet 6. september 2018.


Teknikken er utviklet og produsert ved Notam av Asbjørn Blokkum Flø, Thom Johansen og Hans Wilmers.


Takk til Bitraf, Jon Ole Flø, Silje Høgevold, Ane Melhuus Jenssen, Thom Johansen, Nikolai Kolstad, Astrid Midtbø, Erla Silfá Hordvik Thorgrímsdóttir, Hans Wilmers, Dennis Reksten og Elektrisk Regn.


Mer om Elektrisk regn:
Cerpina, Zane 2019. Electric Rain.
Gjessing, Mona Dorothea 2018. En herlig følelse.
Rudi, Jøran 2018. Om byggingen av Elektrisk regn.


Kristin Kverndokk: Elektrisk regn. Spillerom søndag, NRK P2, 11. november 2018Lydmiks og videoredigering: Asbjørn Blokkum Flø
Videofotografi: Morten Rustad


Foto: Ivan Brodey.