Arbeidsrommet

Lydinstallasjon.
Arkitekturmodell i målestokk 1:10, høyttalere og analog elektronikk.
Vist på Nasjonalmuseet – Arkitektur, 8. april til 10. mai 2013.

Verken atelier eller studio føles særlig beskrivende for den typen arbeid som foregår i arbeidsrommet der jeg har mitt daglige virke. Både atelierets tradisjonelle billedkunstproduksjon og studioets glamorøse assosiasjoner er fjernt fra hverdagen i dette lille lydkottet. Ordenes opprinnelige betydning sier derimot en god del om det daglige arbeidet i arbeidsrommet.

Ordet atelier er fransk for «verksted» og stammer fra det gammelfranske astelier, som betyr «snekkerverksted». Astelier kommer fra astele, som betyr «flis», fra det latinske assis, som betyr «planke». Det moderne lydarbeidet er nært beslektet med denne håndverksmessige omgangen med planker og flis. Lyd er riktignok immaterielt i sitt vesen, men arbeidet består allikevel ofte i å bearbeide store stykker lyd ned til mindre, mer håndterbare størrelser. Hverdagen i arbeidsrommet knytter seg imidlertid ikke bare til det håndverksmessige, men i like stor grad til lydens meningsbærende strukturer. Ordet studio er italiensk for «arbeidsrom» og stammer fra det latinske studium, fra studere, som kan bety «iver» eller «hengivenhet». Den moderne betydningen av ordet studere brukes som regel i betydningen «tilegnelse av kunnskap». Studioet var altså arbeidsrommet for tenkning. Lyd er akustisk kommunikasjon, og utover å være bare variasjoner i lufttrykk er lyd også et utrykk for tenkning.

I skjæringspunktet mellom disse to begrepene, atelierets håndverksmessige omgang med materialet og studioet som arbeidssted for tenkning, foregår det daglige arbeidet med lyden. Rommets høye, slanke utforming kan umiddelbart gi assosiasjoner til den franske høygotikkens katedraler. Det er derimot det minimale arealet i dette slitte, gamle kontorlokalet som er bestemmende for formen. Rommet er heller ikke dominert av store vinduer og lyse, rene flater som man kanskje kunne forvente seg av et kunstatelier. Tvert imot er det en annen prioritet som ligger til grunn for utformingen, nemlig det akustiske. For å muliggjøre det konsentrerte lydarbeidet, er vindusflaten begrenset til det minimale, og rommets akustikk er avstemt og dempet. Alt dette legger til rette for lange hverdager i lydarbeiderens verksted.

Lydobjektet Arbeidsrommet ble vist på Nasjonalmuseet – Arkitektur, 8. april til 10. mai 2013, i forbindelse med kunstfestivalen Oslo Open.


Arkitekturmodell: Asbjørn Blokkum Flø
Elektronikkutvikling: Hans Wilmers
Takk til: Nasjonalmuseet – Arkitektur, Oslo Open og Oslo Modellverksted


Foto: Stig Marlon Weston.