Intervju om kunstnerisk praksis

Intervju om kunstnerisk praksis

Ulf Holbrook og Jøran Rudi intervjuet meg 19. august 2021 i forbindelse med sitt forskningsprosjekt Musikkteknologi og endring i kunstneriske praksiser. Intervjuet handler om min musikalske bakgrunn, arbeidsmåter og kunstnerisk tenkning. Du kan lese intervjuet her.