Intervju om Ergan Kystfort

Intervju om Ergan Kystfort

Rigmor Sjaastad Hagen intervjuet meg for Romsdals Budstikke 19. september 2020. Intervjuet handler om mitt arbeide med lyden av Ergan Kystfort i forbindelse med Møre og Romsdal kunstsenters prosjektuke. Under prosjektuken jobbet jeg med feltopptak av naturfenomener og akustiske målinger av den spesifikke akustikken i Ergan Kystfort.