Intervju om Elektrisk regn

Intervju om Elektrisk regn

Zane Cerpina har intervjuet meg for magasinet Pnek files nummer 5 2019. Intervjuet handler om arbeidsmåter og estetiske metoder i min installasjon Elektrisk regn, og går videre inn på refleksjoner rundt den norske lydkunsten.