Yrke, lydkunstner

Denne intervjuet av Bente Haraldstad Delmas ble opprinnelig publisert på nettsiden utdanning.no i 2017.

Asbjørn Blokkum Flø formidler kunst gjennom installasjoner av lyd.

– Hvorfor valgte du dette yrket?

Interessen for lydinstillasjoner kom gradvis. Jeg var tidlig nysgjerrig på ukjent musikk og valgte å utdanne meg til komponist. Jeg har skrevet ensemblemusikk, kammermusikk, elektronisk musikk, jobbet med lydkunst for radio og installasjoner og gjort mye annet. Med et lidenskapelig forhold til musikk, lyd og kunst, kom jeg gradvis inn i arbeidet som lydkunstner. Det har jeg aldri angret på. Lydkunst er en fantastisk kunstform. Det økonomiske med yrket er utfordrende, men sånn er det for de fleste kunstnere.

– Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

På en vanlig dag sitter jeg i lydstudioet og jobber i åtte timer med lyd og komposisjon. Jeg jobber alene og arbeidssituasjonen kan kanskje sammenlignes med en forfatter siden jeg må være alene i lange perioder for å kunne konsentrere meg om arbeidet. Lydinstallasjoner skiller seg fra tradisjonell musikk blant annet gjennom å verken har begynnelse eller slutt. Jeg bruker alt jeg har lært og erfart om lyd, komposisjon og klang for å skape en installasjon. Installasjonen vises ofte i et gallerirom, og lyden er hovedmaterialet. Jeg arbeider hele tiden med nye ideer, og planlegge flere år frem i tid. Jeg samarbeider også mye med teknikere og musikere, og denne delen av jobben er en hyggelig og sosial kontrast til det å arbeide alene. En annen del av jobben er å være ute i naturen for å gjøre feltopptak av naturlyder. Læren om dyrs lyder faller under fagfeltet bioakustikk, og bioakustikken er et inspirerende område for mange musikere, komponister og lydkunstnere.

Oppdragene får jeg ofte fra kontakter i musikk-og kunstfeltet, og eksempler er festivaler, offentlige rom og gallerier. Tiden det tar å lage et lydkunstverk er veldig varierende. Det kan ta fra en dag til tre fire år. Det vanlige er at det tar flere år, blant annet fordi produksjonen ofte er svært teknisk krevende. Den siste utstillingen i Bergen tok to år. Jeg jobber med flere prosjekter parallelt og nå arbeider jeg frem mot en separatutstilling til Lydgalleriet i Bergen, samtidig som jeg også jobber med en forskningsartikkel om klang sammen med en fysiker.

– Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

Jeg tok musikklinjen på videregående. Deretter begynte jeg på Norges musikkhøgskole, først orgel og deretter komposisjon og tok et diplomstudium i komposisjon. Totalt tok utdanningen på musikkhøgskolen åtte år. Komposisjon er et modningsfag og de fleste er allerede musikere før de starter.
Å jobbe som lydkunstner krever ingen spesiell utdanning, men de fleste har høyere utdannelse innen musikk eller billedkunst.

– Hvem passer ikke dette yrket for?

Liker du ikke å jobbe alene passer yrket dårlig. De som søker økonomisk trygghet bør heller ikke satse på dette. Det går veldig opp og ned, og har du ikke en lidenskap for faget, er ikke dette yrket for deg.

– Hva liker du best med yrket ditt?

Når det klaffer kunstnerisk og jeg er inne i en god flyt er det et dypt tilfredsstillende og meningsfylt arbeide. Jeg liker selve arbeidsprosessen og finner det meningsfylt å jobbe med det jeg gjør.

– Hva liker du minst med yrket ditt?

Arbeidet som kunstner er økonomisk uforutsigbart. Noen ganger går det greit, andre ganger må jeg ta ekstrajobber. Jeg har ofte kombinert det kunstneriske arbeidet med undervisning, lydteknikk og dataprogrammering til lyd.

– Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

De som er lidenskapelig interessert i musikk eller kunst.

– Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

Du kan jobbe med lydteknikk, dataprogrammering, undervisning eller som musiker. Alt du lærer gjennom utdanning og yrke kan du ta med deg inn i andre relevante jobber. Utdannelsen og yrkespraksis vil også gi deg en sterk faglig tyngde til å kunne jobbe i kulturlivet med både produksjon og administrasjon.

– Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

Det er veldig varierende. Et greit år kan innbringe en normal lav lønn som man kan leve av. Noen få kunstnere og musikere tjener ekstremt bra, men de aller fleste tjener veldig dårlig. Det har vært gjort mange offentlige utredninger om kunstnerøkonomien i Norge, og alle dokumenterer den samme dårlige økonomien.

– Hvordan er du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

I dette yrket må du skape din egen jobb. Alle lydkunstnere er frilansere.

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

Asbjørn Blokkum Flø
Alder 44
Lydkunstner
Selvstendig næringsdrivende, Oslo