Lyd


Elektrisk regn Krems (2022)


Vardøger (2021-)


Svart regn (2018)


Elektrisk regn (2018)


Analogikk (2014)


Dobbeltgjenger (2014)


Ragnarok (2011)


Klank (2011)


Impuls (2000/2011)


Hverdagsfilter (2010)


Ciaccona (2007)


Istanbul (2005)


Lydspor (2004)


Earbitten (2004)


trees which from dropped, leaf (2003)


Norge – et lydrike (2002)


Erotogod (2001)


Skutt i hagestolen (2000)


Fallet (2000)


Spranget (1999)