Biografi

Asbjørn Blokkum Flø (f. 1973, Volda) bor og arbeider i Oslo. Fløs arbeider behandler lyd som både meningsbærende kommunikasjon og som rent abstrakt klangmateriale, og i sine arbeider har han arbeidet både med musikkhistoriske objekter og klangens egenverdi.

I installasjonen Dobbeltgjenger (Bergen kunsthall, 2014) står lydens materialitet og klingende metallobjekter i sentrum, mens regn som klanglig og klimatisk fenomen var utgangspunktet for den stedsspesifikke lydinstallasjonen Elektrisk regn (2018), vist på Atelier Nord i Oslo. Disse verkene befinner seg innenfor en kritisk lydkunsttradisjon, men Fløs arbeider er likevel oftere sanselige og umiddelbare.

Fløs verker har vært vist, fremført og presentert på blant annet DEAF (Dutch Electronic Arts festival, Rotterdam, Nederland), ICMC (International Computer Music Conference, Denton, USA), Klangraum Krems (Krems, Østerrike), NIME (New Interfaces for Musical Expression, Baton Rouge, USA), Synthése (International Festival of electronic music and sonic art, Bourges, Frankrike), Sound around Kaliningrad (International Forum of Experimental Music and Sound Art, National Centre for Contemporary Arts (NCCA), Kaliningrad, Russland), Prix Italia (Prix Italia, Radiotelevisione Italiana, Italia), Ars Acustica (EBU Ars Acustica Group, European Broadcasting Union), samt Bergen kunsthall, Henie-Onstad kunstsenter, Kunstnernes hus, Atelier Nord, Ultima, Borealisfestivalen, Ibsenfestivalen, Ekkofestivalen og Grønland kammermusikkfestival i Norge.