Elektronisk kunst i Norge

Elektronisk kunst i Norge

Boken Elektronisk kunst i Norge lanseres i november og desember 2021. Boken inneholder blant annet en presentasjon av mitt verk Dobbeltgjenger (2014), og presenterer en historisk, visuell og kunstnerisk narrativ over verk, utviklingstrekk og samtidige kontekster fra 1960 til 2020. Elektronisk kunst i Norge er publisert av TEKS.press og bokens redaktører er Zane Cerpina, Ståle Stenslie og Jøran Rudi. Elektronisk kunst i Norge lanseres tre steder. 13. november kl. 13:00 på Litteraturhuset i Trondheim, 19. november kl. 18:00 på Kunstnernes Hus i Oslo og 9. desember kl. 19:00 i Bergen.