Dobbeltgjenger på Norges Musikkhøgskole

Dobbeltgjenger på Norges Musikkhøgskole

22 september 2015 kl 1000-1200 holder jeg et foredrag på Norges musikkhøgskole om arbeidsmåter og esetiske ideer i min installasjon Dobbeltgjenger. Artiklene The Intrinsic Value of Timbre in Doppelgänger og Doppelgänger: A solenoid-based large scale sound installation vil bli presentert. Foredraget er åpent for alle.