Dobbeltgjenger på NIME

Dobbeltgjenger på NIME

Installasjonen Dobbeltgjenger vil bli presentert på konferansen NIME (New Interfaces for Musical Expression). NIME vil i år bli holdt på Louisiana State University, Baton Rouge, USA, 31. Mai – 3. juni, 2015. Artikkelen Doppelgänger: A solenoid-based large scale sound installation skrevet av meg og Hans Wilmers, vil bli publisert i NIME Proceedings 2015.