Dobbeltgjenger i Bergen Kunsthall

Dobbeltgjenger i Bergen Kunsthall

I lydinstallasjonen Dobbeltgjenger transporteres lyden fra kaféen Landmark inn i en installasjon bestående av stålmonolitter. Her presenteres lyden fra kaféen i bearbeidet, analysert form – som en abstrahert, klanglig skyggeversjon av den «virkelige verden». Utstillingen er produsert av Lydgalleriet og Bergen Kunsthall i samarbeid med Borealisfestivalen, og åpner 21. Mars 2014.