Artikkel om Elektrisk regn Krems

Artikkel om Elektrisk regn Krems

Nina Schedlmayer skrev en artikkel om Elektrisk regn Krems for Art Science Krems i august 2022. Artikkelen omhandler Elektrisk regn Krems, og går inn på forholdet mellom klang, arkitektur, og stedets historie. Du kan lese artikkelen her (kun på tysk).