Artikkel i Organised Sound

Artikkel i Organised Sound

Min artikkel Materiality in Sound Art, tar for seg den fornyede interessen for kinetisk lydkunst sett i lys av forholdet mellom kunst og materiale. Jeg går blant annet inn på historien til mekaniske musikkinstrumenter, immaterialitetens rolle i kunsthistorien samt hvordan jeg jobber med disse problemstillingene i egne arbeider. Artikkelen blir publisert i desember 2018-nummeret av Organised Sound, et tidsskrift som gis ut av Cambridge University Press.