Prosjektuke

Lyden av Ergan Kystfort som klanglig og historisk fenomen er utgangspunktet for mitt opphold i Bud under Møre og Romsdal kunstsenters prosjektuke i september 2020. Ergan kystfort ble etablert av tyske tropper fra 1941 til 1945 som en del av Atlanterhavsvollen, det tyske forsvarsverket som strakk seg fra Frankrike i sør til Finland i nord. Det tunge manuelle arbeidet i forbindelse med byggingen ble utført av polske og sovjetiske krigsfanger.

Ergan Kystfort er et resultat av historiske prosesser, men det er også et komplekst lydfenomen. Under prosjektuken vil jeg jobbe med omgivelseslyder gjennom feltopptak av naturfenomener fra Bud, men også menneskeskapte lydrom i form av den spesifikke akustikken til Ergan Kystfort.

Området har mange komplekse akustiske rom, blant annet en stor vanntank i fjellet langt under bakken. Denne akustikken vil kartlegges gjennom akustiske målinger. Slik er det mulig å kartlegge et roms akustiske avtrykk på samme måten som man kan gjøre et avtrykk av et tredimensjonal objekt. Dette lydmateriale kan undersøkes videre under utformingen av det ferdige verket. Med disse teknikkene vil lydens akustiske og historiske perspektiver kunne undersøkes i et sammensatt og komplekst verk.

 
 


Klank - elektronisk musikk. text text text text text text


I Guess I’ll Have To Dream The Rest - piano musikk.


Ragnarok - installasjon. text text text text text text


Dobbeltgjenger - installasjon.