Erotogod

Installasjonen Erotogod var noe så blasfemisk og ambisiøst som et forsøk på å undersøke forholdet mellom sex og de tre Abrahamiske religionene Jødedom, Kristendom og Islam. Installasjonens materiale var religiøse tekster og lydopptak fra et samleie. I installasjonens mediealter knelte publikum ned og ikledte seg en drakt som kommuniserte direkte med brukerens kropp. Gjennom denne taktile opplevelsen ønsket vi å skrive nye skapelsesmyter i en ny form for tekst - synestetisk tekst.

Erotogod ble vist på Henie Onstad kunstsenter i 2001, og på DEAF (Dutch Electronic Arts festival) og Atelier Nord i 2003.

 
 


Klank - elektronisk musikk. text text text text text text


I Guess I’ll Have To Dream The Rest - piano musikk.


Ragnarok - installasjon. text text text text text text


Dobbeltgjenger - installasjon.